Đặc điểm: 

  • 500g bánh gạo
  • 150g sốt
  • 450g chả cá