Cơm (Thịt) sầu riêng ri 6 nguyên chất để làm nhân bánh, chè, kem, sinh tố,… cho các cửa hàng